Psychoterapia

ona - psychoterapia

Wstęp do psychoterapii

Co określamy mianem psychoterapii?

Mianem psychoterapii określa się techniki wykorzystywane w leczeniu różnych schorzeń i problemów natury psychologicznej. Oddziaływania psychoterapeutyczne nie są jednak równoznaczne z leczeniem czysto medycznym. Psychoterapię określa się czasem jako leczenie oparte przede wszystkim na słowie. Oprócz słów, w oddziaływaniu psychoterapeutycznym ogromne znaczenie odgrywa również kontakt międzyludzki, sprowadzający się tu głównie do relacji pacjenta i terapeuty.   

Choroby i zaburzenia

choroby i zaburzenia

O depresji mówi się dziś coraz częściej. Przestała być ona wyimaginowanym i wyszydzanym schorzeniem. Depresja jest, bowiem zaburzeniem egalitarnym. Dotyka ludzi niezależnie od ich płci, wieku, wykształcenia, czy stanu posiadania. Ponadto, występuje coraz częściej, przez co coraz więcej osób ma z nią bezpośredni, bądź przynajmniej pośredni kontakt.   

Rodzaje psychoterapii

rodzaje psychoterapii

W rozważaniach nad oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie istnieje jednolita teoria psychoterapii. Oznacza to, iż nie ma jednego rodzaju psychoterapii, da się natomiast wyróżnić kilka głównych orientacji teoretycznych, na kanwie których stworzono różne formy psychoterapii.