Psycholog Warszawa - Wola

Szukaj psychoterapeuty
Dodaj gabinet

Psychoterapia Warszawa - Wola

Wpis promowany

Psychoterapia Izabela Faryna Psychoterapia Izabela Faryna
Warszawa, ul. Wolska 96 lok. 32
505045637
Psychoterapia Izabela Faryna

Wpis promowany

Psychopracownia Integra
Psychopracownia Integra Monika Całka
Warszawa - Wola, Ciołka 12 lok. 313
608064566
Psychopracownia Integra Monika Całka

Wpis promowany

Dorota Trzaska Psychoterapia dorosłych - Konsultacje dla rodziców - Zespół Aspergera
Warszawa Wola / Śródmieście, ul. Nowolipki 14 lok. 20
725447789
Wizytówka: Gabinet Psychoterapii Nowolipki. Terapia online.

Wpis promowany

POROZMAWIAJMY POROZMAWIAJMY Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej
Warszawa, Plac Europejski 3 (biurowiec Bellona) lok. 210
515 543 229, 690 838 380, 511 488 008
POROZMAWIAJMY Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

Gabinet Psychoterapii
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 8 m 15

Psychoterapeuci:

Hanna Stanek-Gajowniczek - Psychoterapeuta psychoanalityczny
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychoterapii), ukończyła Szkołę Psychoterapii Analitycznej, certyfikowany członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
W latach 1999-2008 prowadziła seminaria z diagnozy klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracuje klinicznie od 18 lat, obecnie w prywatnym gabinecie z osobami dorosłymi.
Prowadzi psychoterapię dla osób, które doświadczają trudności w swoim życiu osobistym, w związkach z ludźmi lub w pracy, cierpią z powodu depresji, lęków, objawów psychosomatycznych lub znalazły się w sytuacji kryzysowej i mają motywację, aby szukać zrozumienia siebie i swoich problemów i pracować nad nimi w relacji z terapeutą.


Marek Gajewski - Psychoterapeuta o orientacji psychodynamicznej
Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (certyfikat specjalizacyjny: Problemy terapii i rozwiązywania konfliktów) i trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji. Odbył staże w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Medycznej w Warszawie.
Od wielu lat w zawodzie psychoterapeuty. Prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną dorosłych w konwencji psychodynamicznej.
Pomaga ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, jak utrata kogoś bliskiego, nagła choroba, a także tym, którzy przeżywają trudności w rozpoczęciu samodzielnego życia, problemy w pracy czy w relacjach z rodzicami lub partnerami, czują się zagubieni, cierpią z powodu depresji lub lęków. Ma również duże doświadczenie w pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.


Hanna Stanek-Gajowniczek - 608 306 818, Marek Gajewski - 607 747 569