Gabinet psychoterapii. Szkolenia - psycholog Bielany

Gabinet psychoterapii. Szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyłam szkolenie z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży i stale uczestniczę w seminariach i wykładach pogłębiających moją wiedzę z tej dziedziny. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Studium Psychoterapii Analitycznej, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnym ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Mam prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły), Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prywatnym gabinecie.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam min. w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Poradni Rodzinnej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w ramach prywatnej praktyki.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży a także warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów.

Pracuję z osobami, które:

  • często odczuwają lęk, smutek, złość, pustkę i nie radzą sobie z przeżywanymi uczuciami,
  • cierpią z powodu dolegliwości fizycznych (przewlekłe bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, drętwienia kończyn, bezsenność) lub chorób psychosomatycznych (np. łysienie plackowate, zespół jelita drażliwego, nadciśnienie tętnicze),
  • przeżywają kryzys emocjonalny lub kryzys w związku,
  • chorują na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
  • podejrzewają u siebie lub zostały u nich zdiagnozowane zaburzenia lękowe (nerwica, nerwica natręctw), depresja, obniżenie nastroju,
  • maja trudności w pracy lub czują, że dotyka ich tzw. wypalenie zawodowe,
  • czują się samotne i mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
  • przeżywają żałobę po utracie bliskiej osoby, pracy,
  • mają trudności w akceptacji nowej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły.

Zakres usług

Specjalizacje: psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców
Metody terapeutyczne: psychoterapia psychoanalityczna


Dane Kontaktowe

Gabinet psychoterapii. Szkolenia
Warszawa Bielany, ul. Przybyszewskiego 53/28
792 701 506
www.agnieszkaprostko.pl


« Psychoterapia Warszawa - Bielany