Mazanka Psychoterapia - psycholog Ochota

Mazanka Psychoterapia

Paweł Mazanka - psychoterapeuta Paweł Mazanka – dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Ukończył całościowe 4-letnie studia „Szkoły Wrocławskiej” akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. na kursach organizowanych w Laboratorium Psychoedukacji i podczas praktyk w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Szkolony bezpośrednio przez dr. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego z zakresu seksuologii oraz zaburzeń seksualnych. Posiada 15 lat doświadczeń w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi oraz parami w ramach kontraktów tutorskich. Praktykę psychoterapeutyczną superwizuje u ceryfikowanych specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę terapeutyczną pogłębia w ramach studiów doktoranckich nad personalizmem. Bierze udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie NEST - Polska (New Experience of Survivors of Trauma).

Specjalizacja i styl pracy:

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz terapię par. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, w tym związanych z życiem seksualnym, przeżywającymi trudności okołodepresyjne lub depresyjne, lęki lub nadmierne napięcia emocjonalne.

Zainteresowania i pasje:

Strzela z Mossberga i rozmyśla o psychoterapii jako sposobie uwalniania potencjałów.

Zakres usług

Metody terapeutyczne: psychodynamiczna i humanistyczno-egzystencjalna
Inni specjaliści: psycholog dziecięcy
Dodatkowe informacje: Pracuję z osobami przeżywającymi trudności emocjonalne, lęki lub napięcia, doświadczające sytuacji kryzysowych oraz problemów w relacjach.


Dane Kontaktowe

Mazanka Psychoterapia
Warszawa, Słupecka 5/25 (Pl. Narutowicza)
696011502
www.linkedin.com/in/pawelmazanka


« Psychoterapia Warszawa - Ochota