Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne - psycholog Śródmieście

Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne

Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne

Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne tworzą psychoterapeutki przyjmujące w swojej pracy zarówno założenia teoretyczne psychodynamicznego podejścia w psychoterapii, jak i metodę terapii psychodynamicznej wypracowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne .

MCP oferuje indywidualną psychoterapię dorosłych oraz warsztaty psychologiczne.

Każda szkoła psychoterapeutyczna opiera się na określonym rozumieniu psychiki i na tej bazie proponuje konkretną metodę leczenia.

Jednym z głównych założeń psychoterapii psychodynamicznej jest to, że człowiek, oprócz świadomości, posiada również nieświadomość. Te dwie części psychiki rządza się swoimi, czasem bardzo odrębnymi prawami, wpływając na siebie. Zgodnie z założeniami tego sposobu myślenia o psychice i psychotearpii, to w nieświadomości ukryte są przyczyny objawów, z jakimi zgłasza się pacjent do psychoterapeuty. Praca z terapeutą, który jest swego rodzaju przewodnikiem po nieświadomości, może być skuteczną metodą na dotarcie do nieświadomych treści.

Terapia psychodynamiczna polega na analizowaniu z psychoterapeutą swoich wypartych uczuć, myśli i zachowań związanych z relacjami zarówno w historii pacjenta, jak i w jego aktualnej rzeczywistości. Psychoterapeuta-nie oceniając pacjenta- pomaga mu nie tylko zrozumieć jego wewnętrzny, subiektywnie doświadczany świat uczuć, myśli, skojarzeń, wspomnień i zachowań, ale znaleźć wpływ tego świata na jego obecne problemy, z jakimi zgłosił się, i wykorzystać możliwości zmiany, jakie pacjent posiada. Zmiana może dotyczyć postrzegania samego siebie, innych i otaczającego go świata.

Dobór zarówno rodzaju psychoterapii jak i konkretnych technik terapeutycznych jest zindywidualizowany, zależny jest od problematyki, z jaką zgłasza się pacjent i od jego osobowości. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w psychoterapii psychodynamicznej uwzględnia się farmakoterapię

Metoda i rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Metoda psychoterapii psychodynamicznej polega na systematycznych, indywidualnych spotkaniach (sesjach) z psychoterapeutą. Podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest rozmowa.

Psychoterapia psychodynamiczna nielimitowana

Techniki pracy w tego typu terapii nastawione są na zmianę uczuć, myśli oraz zachowań pacjenta. Może to być możliwe na drodze analizy, zrozumienia i przepracowania przez pacjenta przyczyn objawów, z którymi zgłosił się do psychoterapeuty. Ze względu na rodzaj tych przyczyn oraz sposób, w jaki pacjent będzie sobie z nimi radził w terapii, trudno jest dokładnie określić czas trwania terapii, dlatego jest ona nielimitowana. Zazwyczaj potrzeba kilku lat (minimum dwóch), by taką zmianę móc zauważać. Proponowana częstotliwość pracy terapeutycznej w nielimitowanych psychoterapiach to 1-2 sesje w tygodniu.

Psychoterapia psychodynamiczna limitowana

Techniki pracy w tego typu terapii nastawione są na zrozumienie aktualnej sytuacji pacjenta. Praca terapeutyczna skoncentrowana jest wtedy na jednym obszarze (konflikcie podstawowym). Z góry wiadomo, kiedy terapia się skończy. Jest to zazwyczaj ok.40 sesji.

Konsultacje

Każdy rodzaj terapii poprzedzony jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje postępowanie dostosowane do indywidualnych problemów i możliwości pacjenta.

Zakres usług

Specjalizacje: psychoterapia, warsztaty, wykładay, superwizja, filmoteka psychodynamiczna
Metody terapeutyczne: psychoterapia psychodynamiczna
Inni specjaliści: współpraca z psychiatrą, jeśli jest taka konieczność


Dane Kontaktowe

Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne
00-850 Warszawa, ul. Marszałkowska 6/10 B
691 27 27 91

www.cp.waw.pl


« Psychoterapia Warszawa - Śródmieście