Gabinet Psychoterapii ZMIANA - psycholog Wawer

Gabinet Psychoterapii ZMIANA

Sylwia Pisarkiewicz Witam serdecznie. Nazywam się Sylwia Pisarkiewicz. Zapraszam do skorzystania z mojej oferty pomocy. Jestem psychologiem i od 2004r. pracuję jako psychoterapeuta. Moje doświadczenie zawodowe to prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii osób dorosłych borykających się min. z takimi problemami jak: zaniżone poczucie własnej wartości, kłopoty z dbaniem o siebie i własne granice, kłopoty w relacjach, przemoc, zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia odżywiania, osobowości, uzależnienia (od alkoholu i innych środków psychoaktywnych), zaburzenia nawyków (np. hazard). Uważam, że w wykonywanym przeze mnie zawodzie szczególnie istotne jest dbanie o podnoszenie własnych kwalifikacji dlatego swoje doświadczenie zawodowe integruję z różnymi szkoleniami, w których uczestniczę. Te ukończone przeze mnie to Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Psychoterapii Uzależnień, które umożliwiły mi uzyskanie Certyfikatu Specjalisty Psychoterapi i Uzależnień (nr 787). Aktualnie jestem uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Pracuję w Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala MSW w Otwocku oraz prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną. W swojej pracy stosuję tzw. podejście integracyjne jednak najbliższe są mi dwa nurty psychoterapii: humanistyczny oraz psychodynamiczny. W praktyce oznacza to, że dużą uwagę przywiązuję do szacunku, akceptacji i zrozumienia klienta oraz odwołuję się do okresu dzieciństwa jako źródła wielu problemów życia dorosłego.

Oferuję pomoc psychologiczną:

  • osobom doświadczającym tzw. zaburzeń depresyjnych;
  • osobom doświadczającym tzw. zaburzeń lękowych;
  • osobom doświadczającym różnych kryzysów: rodzinnych, zawodowych, egzystencjalnych, zdrowotnych;
  • osobom doświadczającym tzw. zaburzeń osobowości
  • osobom potrzebującym wsparcia;
  • osobom doświadczającym min. takich problemów jak zaniżona samoocena, kłopoty w relacjach, kłopoty ze zrozumieniem siebie i radzeniem sobie z przeżywanymi uczuciami, kłopoty z dbaniem o siebie i stawianiem granic, kłopoty z podejmowaniem decyzji itp.;
  • osobom nadużywającym lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych i członkom ich rodzin (tzw. DDA, współuzależnienie)
  • osobom doświadczającym kłopotliwych nawyków np. hazard, uzależnienie od komputera.
Zakres usług

Specjalizacje: psychoterapia indywidualna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia uzależnienia
Metody terapeutyczne: psychoterapia integracyjna ze szczególnym wskazaniem na nurt humanistyczny i psychodynamiczny
Dodatkowe informacje: Terminy sesji do ustalenia telefonicznie. Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min.) 100zł


Dane Kontaktowe

Gabinet Psychoterapii ZMIANA
Warszawa Międzylesie, ul. Patriotów 309a
736272585
www.sylwiapisarkiewicz.pl


« Psychoterapia Warszawa - Wawer